• Sök förening eller aktivitet

    Framtiden just nu!

    KFUM sätter barn och unga i centrum och skapar mötesplatser där de kan växa till sin fulla potential.

    Sök aktivitet eller förening

KFUM Norrköping söker utvecklingskonsulent

KFUM Norrköping söker utvecklingskonsulent

KFUM Norrköping söker utvecklingskonsulent på heltid. Som utvecklingskonsulent arbetar du med föreningsutveckling och att marknadsföra, planera och starta utbildnings och rekryterings-verksamhet i och tillsammans med föreningens verksamheter/sektioner.

Strategiskt ledarskap för förtroendevalda i Ideell Sektor

Ideell Arena arbetar med att ta fram och sprida forskning om den ideella sektorn och stärka det strategiska ledarskapet. Gå på utbildning för förtroendevalda i höst och vrid och vänd på det strategiska ledarskapet tillsammans med förtroendevalda från hela sektorn och lyssna på forskare och praktiker.

Utbildning i påverkansarbete med LSU

Nu är anmälan till LSUs utbildning “Youth rights on the agenda – an online course in practical advocacy”. Utbildningen riktar sig till aktiva inom LSUs medlemsorganisationer (KFUM Sverige och därmed kan alla lokala KFUM föreningar och kårer delta vid denna utbildning) samt LSUs internationella partnersamarbeten.

Internationell träff på KFUM Brevik 21-23 oktober

Fram med kalendern och boka in 21-23 oktober 2016! För då är det dags att samlas på KFUM Brevik och prata om allt det internationella arbete som görs i KFUM i Sverige!

I januari startade LSU upp asyl- och migrationsnätverk

I januari startade LSU upp asyl- och migrationsnätverk

I januari startade LSU upp asyl- och migrationsnätverk i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå efter önskningar av våra medlemsorganisationer. Nätverken träffas en gång i månaden i respektive stad och diskuterar olika frågor som berör ungdomsrörelsens arbete med flyktingmottagande.

KFUM Brevik söker vaktmästare

KFUM Brevik söker vaktmästare

Brevik ligger utanför Norrköping och har varit en kurs- och lägergård i KFUMs regi sedan 1956, alltid med fokus på barn och ungdom. Högsäsongen är sommarhalvåret, och vi bedriver egna sommarläger samt hyr ut till bl.a. skolor, föreningar, Svenska Kyrkan och företag under vår och höst.

Se alla nyheter

14 Sep 2016 - 19 Sep 2016,

Programme innovation camp, Ebnat-Kappel, Schweiz

World YMCA samlar personal och ideella från hela världen för att diskutera implementeringen av fyra signaturprogram: Ten Sing, Youth and Parliament (YP), Employment - Saving and Investment Clubs och Resource Group on the Environment. Vill du delta i en svensk delegation till mötet? Kontakta kansliet på info@kfum.se Inbjudan: Programme Innovation Camp Info


21 Sep 2016 - 25 Sep 2016, Siderno, Italien

Idrottsutbildning i Italien 21-25 sept 2016

KFUMs hälsa och idrottsförbund Sverige bjuder in deltagare till ESYs (European YMCA Sport) SPORTSEMINAR 2016 i Italienska kuststaden SIDERNO, tiden 21 - 25 september 2016. Inbjudan skickas ut till idrottsklubbar i KFUM Europa. SPORTSEMINAR 2016 innehåller möjlighet till dagliga sportaktiviteter på stranden, Utbyte av erfarenheter mellan deltagare/nationer, diskussioner om KFUMs värdegrunder, är ytterligare en aktivitet som skapar "YMCA meeting...


27 Sep 2016, KFUM Sveriges kansli

Frukostföredrag om insamling

Insamling är viktigt för civilsamhället och inom KFUM arbetas det olika med insamling från medlem till medlem. KFUM Sverige har bjudit in FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) för att lära oss mer om insamling och aktualisera området. Du kommer du få ta del av en hel del fakta, sätta insamling i relation till civilsamhället och ta del...


Se hela kalendern


KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00