Författar Arkiv

KFUM Sveriges Internationella träff – vad hände?

Den 10 november träffades representanter från fyra KFUM föreningar med internationell verksamhet för att diskutera bland annat ungas engagemang i internationellt arbete i KFUM och hur vi kan möjliggöra för mer av detta på lokal och nationell nivå. Syftet med träffen är också att skapa en återkommande mötesplats för alla KFUMare med internationellt engagemang.

Utvärderingskonsult se hit!

The YWCA YMCA Sweden is seeking to engage consultant services to undertake an evaluation of its cooperation with YMCA Ukraine, YMCA Belarus and YWCA Belarus. Interested candidates are kindly asked to send proposals in English to jana.frolen @ kfum.se no later then November 24, 2017.

Att göra Helheten – grundläggande ledarskap och personlig utveckling

Har din förening några som vill bli ledare? Vill ni synliggöra KFUMs bild av ledarskap och ge en introduktion och möjlighet att bli ledare? Då är kursen Williams ett superbra steg! Syftet med kursen ”Grundläggande ledarskap och personlig utveckling – Williams” är att ge deltagaren en introduktion till ledarskap, i synnerhet perspektivet att ledarskap handlar om att förstå och använda sina personliga egenskaper, samt att alla kan bli en ledare.

Klimatintresserade föreningar – se hit!

Unga klimatintresserade unga i KFUM och KFUK i Danmark kommer på besök under hösten 2018 och letar efter föreningar i vår svenska rörelse som är intresserade av och/eller arbetar med klimat- och miljörelaterade frågor. Detta för att besöka och för att undersöka om möjligheterna finns för eventuellt partnerskap kring klimat och miljö i framtiden.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7