Gamla webbplattformen stängs ner!

15 februari 2018 stängs gamla webbplattformen ner!
I samband med det kommer domänen kfum.se att flyttas över till den nya webbplattformen.
På grund av tekniska problem kommer den gamla webbplattformen inte vara kvar i drift utan avslutas helt.

Spana in dessa Emma-utbildare!

Helgen 1-3 december genomfördes den första KFUMs Utbildning för Utbildare i Stockholm, med representanter från 5 regioner!
Utbildningen är till för att kvalitetssäkra utbildningsmaterialet för Fördjupningskurs i ledarskap – Emma och utveckla ledarskap i rollen som utbildare för deltagarna.

Tove och Philip blev årets Elsa och William!

På ROM 2017 i Norrköping delades stipendier ut till Årets Elsa och Årets William. Stipendierna tilldelas personer som genom sitt ledarskap inom KFUM-rörelsen i Sverige utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till tjejer/killar och unga kvinnor/män alt är en inspiration och förebild för de samman. Respektive stipendium innefattar 10 000 kronor.

Ny KFUM-förening i Lund!

Den 1 juli 2017 ombildades Ys Mens Club i Lund till KFUMs Triangelklubb i Lund. Klubben har idag ca 40 medlemmar ett antal som kommer att öka. De flesta medlemmarna har ett förflutet från scouting, triangelverksamhet, internationell verksamhet och arbete på förbundsnivå inom KFUK-KFUM.

KFUM Sveriges Internationella träff – vad hände?

Den 10 november träffades representanter från fyra KFUM föreningar med internationell verksamhet för att diskutera bland annat ungas engagemang i internationellt arbete i KFUM och hur vi kan möjliggöra för mer av detta på lokal och nationell nivå. Syftet med träffen är också att skapa en återkommande mötesplats för alla KFUMare med internationellt engagemang.

Utvärderingskonsult se hit!

The YWCA YMCA Sweden is seeking to engage consultant services to undertake an evaluation of its cooperation with YMCA Ukraine, YMCA Belarus and YWCA Belarus. Interested candidates are kindly asked to send proposals in English to jana.frolen @ kfum.se no later then November 24, 2017.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7