Welcome to YMCA Baltic Leadership

Welcome to YMCA Baltic Leadership – A Youth leadership training in Sweden at the beginning of August. We invite participants from Ukraine, Kaliningrad, Lithuania, Sweden and Denmark a busy week but lots of fun activities and opportunities to get to know other young people from other parts of the YMCA.

Camp Climate på COP 23!

Mellan 5-17 november samlas världens ledare i Bonn, Tyskland, för att följa upp arbetet med klimatförhandlingarna efter Parisavtalet. För att säkerställa att unga människors närvaro och påverkan arrangerar World YMCA CAMP CLIMATE – en mötesplats för unga människor att koordinera sitt påverkansarbete, kapacitetstärka och nätverka under COP mötet.

Träffa Joint Advocacy Initiative från Palestina 7 juli i Alvik hos KFUM Bromma

Träffa Nidal Abu Zuluf från Joint Advocacy Initiative i Palestina 7 juli kl 11-12:30 i Alvik hos KFUM Bromma. Missa inte en unik chans att få en uppdaterad bild av palestiniers situation under 50 år av ockupation och veta mer hur man kan engagera sig t ex Olivträdskampanjen, Journey for justice, Olivplantering och Olivplockning, kombinerat med studiebesök och föreläsningar. http://www.jai-pal.org/en/​

​Sprid gärna denna information vidare, och anmäl via mail till eva-maria.vafors@kfum.se​.

Krav på amnesti för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år!

KFUM Sverige ställer sig bakom uppropet #vistårinteut, på initiativ av KFUM Umeå. ”För oss känns det självklart att ställa sig bakom initiativet, då vi ser hur dåligt ungdomarna mår av de utdragna asylprocesserna och den brist på barnperspektivet som finns kring dessa frågor.”, skriver Åsa Boman, föreningsdirektör KFUM Umeå. Initiativet har följande krav:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.
2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Läs mer här: http://vistarinteut.org/KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7