Öppen verksamhetsträff – inställd

Välkommen på Öppen verksamhetsträff på Strömvillan i Norrköping dagarna före Riksombudsmötet!

OBS träffen är inställd 

Om du har öppen verksamhet i din förening eller vill starta öppen verksamhet är du välkommen till en mötesplats där vi byter erfarenheter och kunskaper! Allt för att se vad och hur vi kan lära av varandra, peppa, stärka och stötta varandra i vårt arbete med olika former av öppen verksamhet i KFUM-rörelsen i Sverige! Vi vill ha med så många ur personalen som möjligt, så att både verksamhetsledare och fritidsledare får chans att mötas och byta erfarenheter

Preliminärt program och praktiskt information
Dagarna är till för er som är aktiva i verksamheten och mycket av tiden kommer att läggas på samtal och erfarenhetsutbyte om det som är viktigt för er verksamhet just nu. Om du har något speciellt du vill dela med dig av, diskutera kring eller ha tips och råd runt eller annat så får du gärna meddela det i förväg till Martin Hedberg på KFUM Sverige. Träffen kommer även att ha några förbestämda delar som exempelvis:

  • Rundvandring och presentation av KFUM Norrköping och verksamheten på Strömvillan
  • Presentation av deltagande föreningars verksamhet
  • Föreläsning på temat barn och ungas syn på psykisk hälsa med Anette Wickström*
  • Introduktion av den nylanserade Helheten
  • Var står vi nu – gemensamma framgångar och utmaningar

När: från kl. 12.00 19 oktober till 15.00 20 oktober. Vi inleder med lunch.  

Var: Strömvillans Fritidsgård i Norrköping, S:t Persgatan 7, 602 33 Norrköping

Boende: Då flera av er säkerligen kommer att delta på ROM och då vill ha samma boende under hela norrköpingsvistelsen så ger KFUM Sverige ett boendebidrag på 350 kr för natten mellan 19 och 20 oktober. Utbetalningen sker retroaktivt mot inlämnande av kvitto.

Anmäl dig senast 9 oktober på: https://podio.com/webforms/19347749/1303275

Har du frågor om träffen så tveka inte att höra av dig till Martin Hedberg på KFUM Sverige, martin.hedberg@kfum.se / 08-677 30 30

*Anette Wickström är universitetslektor i socialantropologi och Docent i tema Barn. ”Statistiken visar på en ökning av den psykiska ohälsan bland ungdomar under de senaste tjugo åren. Osäkerheten är dock stor när det gäller vad de självrapporterade problemen står för. Vad kan man som forskare få reda på om man istället för att dela ut enkäter går ut i fält och försöker tolka ungdomars egna perspektiv på välbefinnande? I föredraget ges exempel från min egen och andras forskning där forskare deltar i barn och ungas värld i skolan och på fritids. Studierna visar bland annat hur välbefinnandet i hög grad är beroende av hur relationerna till kamrater, familjemedlemmar och personal fungerar, och att könsroller spelar roll för hur man upplever psykisk hälsa.”

Datum
19 Okt 2017 - 20 Okt 2017

Tid
Hela dagen

Plats
Strömvillan KFUM Norrköping
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7