Utbildning i Opinions- och Påverkansarbete

KFUM Sverige tillsammans med Agenda PR erbjuder nu en utbildning som hjälper din förening att påverka politiska beslut, bilda opinion och att synas i media. Strategier och planer för påverkan måste omsättas i praktisk handling för att vara till nytta. Därför vill vi bidra till att våra föreningars arbete med påverkan och publicitet resulterar i handling och konkreta resultat.
 
Vi finns med i både förberedande och utvärderande steg i påverkansarbetet, men den direkta kontakten med politiker och journalister tycker vi att föreningen själv ska ta. På det sättet bygger ni upp ert eget kontaktnät samtidigt som budskapet som kommuniceras blir mer trovärdigt.
 
Under utbildningen kommer vi att få kunskaper om när, var och hur opinionsbildning och påverkan sker bäst och vi kommer få ta del av många inspirerande exempel från andra organisationer. Vi kommer också skapa handlingsplaner som innehåller budskap, kartläggningar av målgrupper och en kronologiskt uppbyggd aktivitetsplan. Denna innehåller information om vad som ska göras, när det ska göras och av vem.

Tack vare stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond till projektet Be the Change kan KFUM Sverige erbjuda 10 utbildningsplatser inkl kost och logi på KOM Hotel. Max två personer från samma förening. Det enda föreningen behöver betala för är resan till och från Stockholm.

Vi välkomnar särskilt deltagare under 26 år.

”Alla deltagare förväntas vilja genomföra planerade påverkansaktiviteter tillsammans med sin lokala förening efter avslutad utbildning.”

Tider:
Lördag 26 augusti kl 13-20 inkl eftermiddagsfika och gemensam middag.
Söndag 27 augusti kl 9-15 inkl lunch och fika.

Kostnad:
Resa till och från Stockholm.

Ansvariga för utbildningen

Tobias Smedberg, Agenda PR
Tobias är grundare av den värderingsdrivna pr-byrån Agenda PR. Han har i över tio år bistått myndigheter, företag och organisationer med kommunikations- och påverkansarbete. Han har arbetat med uppdrag såväl i Sverige som utomlands och inom en rad olika politikområden. Tobias har tidigare arbetat på pr-byrån Westander och innan dess var han ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. Tobias har också erfarenhet som kommunpolitiker.

Mattias Wihlgaard, KFUM Sverige

Mattias är kommunikationsansvarig för KFUM Sverige. Han har under arton år arbetat inom flera olika ungdomsorganisationer med föreningsutveckling och strategisk kommunikation. Sedan 2011 ansvarar Mattias för KFUM Sveriges Ungdomskommunranking som publiceras första veckan i december varje år.

Anmälan


Datum
26 Aug 2017 - 27 Aug 2017

Tid
Hela dagen

Plats
KOM Hotell
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7