KFUM Sverige söker tillförordnad Generalsekreterare

KFUMs idé är att skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra.

Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur.

I Sverige omfattar KFUM ca 150 föreningar och 45 000 medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar och kårer. Som stöd för föreningar och kårer finns organisationer på regional och nationell nivå. KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i 130 länder och når cirka 70 miljoner människor.

Generalsekreteraren är organisationens högsta befattning och arbetar direkt under styrelsen. Ordinarie generalsekreterare ska vara föräldraledig och därför söker vi nu efter en vikarie. Utifrån årsmötets och styrelsens beslut ansvarar du för verksamhetens finansiering, planering, genomförande samt uppföljning. 2017 inleds en ny verksamhetsperiod med ny verksamhets- och aktivitetsplan, och ditt huvudsakliga uppdrag är att påbörja implementeringen av denna i linje med KFUM Sveriges strategi. Generalsekreteraren leder och fördelar arbetet på kansliet som omfattar sju personer, placerade på kansliet i centrala Stockholm. Du ansvarar för arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, vilket bl. a innebär arbetsledning, lönerevision etc.

KFUM Sverige befinner sig just nu i en spännande tid, där vi under de senaste åren tagit viktiga och stora steg mot en alltmer enad rörelse. För att nå den fulla kraften och potentialen i en rörelse som står samlad, har det under senaste året pågått ett strategiarbete med syfte att sätta riktningen för vart KFUM Sverige tillsammans vill nå. Generalsekreteraren är en nyckelfunktion i det arbetet och i att implementera den gemensamma strategin tillsammans med ordförande och styrelse.

PROFIL- OCH KOMPETENSKRAV

Vi söker dig som:
• Sympatiserar med KFUM:s verksamhetsidé och värdegrund.
• Har dokumenterad erfarenhet från chefs- eller ledarroll.
• Har kunskap inom ekonomi och erfarenhet av ekonomiarbete.
• Har tidigare erfarenheter av att omsätta mål och strategier till operativ verksamhet.
• Är självgående och strukturerad.
• Är van att kommunicera med olika typer av aktörer både inom föreningsliv, offentlig sektor samt näringsliv.
• Har kunskap om personalfrågor och arbetsrätt
• Kan uttrycka sig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av barn- och ungdomars fritidssysselsättning
• Har tidigare erfarenhet av engagemang och uppdrag i det civila samhället
• Har tidigare erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete

VILLKOR OCH ANSÖKAN

Tjänstens omfattning är 80 procent under ett år med tillträde i mitten av oktober 2017. Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal. Helg- och kvällsarbete samt resor ingår. KFUM Sverige vill uppmuntra unga sökanden samtidigt som vi eftersträvar en mångfald av perspektiv, förmågor och erfarenheter och ser därför gärna en bredd hos sökande.

Skicka din ansökan om max en sida personligt brev och CV senast den 31 augusti 2017. Ansökan görs via länken https://podio.com/webforms/13293547/903183. Sök snarast då vi arbetar med löpande urval. Det innebär att intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

För frågor, kontakta Andreas Axelson, ordförande KFUM Sverige.
Andreas Axelson, andreas.axelson@kfum.se tfn 070-843 32 21

KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7