Åldersindelning

Scoutprogrammet ger stöd för scoutverksamhet mellan 8 och 25 års ålder i fem olika åldersgrupper. En indelning som är gjord med tanke på barns och ungas utveckling och de utmaningar som de ställs inför, precis som det övriga programmet.

Spårarscout 8-10 år
SpårarS1 Scouterna gör saker själva, efter instruktioner. Den vuxne ledaren ser till att scouten får lagom svåra saker att öva på. Enkla korta reflektioner fångar upp spårarscouternas upplevelser. Patrullen dokumenterar sin verksamhet med stöd av ledarna, till exempel genom foton och teckningar.

Upptäckarscout 10-12 år
upptäckS Upptäckarscouterna lär sig genom att göra allt i sitt rätta sammanhang (t.ex. elda för att kunna laga mat). Närvarande vuxna stöttar så att scouten får bekräftelse och inte bara lär sig genom misstag. Reflektion är en naturlig del av verksamheten, fokuserat på vad scouten har upplevt och hur det kändes. Patrullen ansvarar för sin dokumentation, t.ex. i en loggbok eller på en blogg.

Äventyrarscout 12-15 år
Äs1 Äventyrarscouterna lär sig genom att testa sina egna idéer i verkligheten. Närvarande vuxna underlättar för scouterna, så att de kan klara av mer än de själva trodde. Scouterna reflekterar över vad de lärt sig och drar slutsatser som handlar om annat än just det de utfört. Upplevelser och lärdomar dokumenteras i de former scouterna väljer (t.ex. blogg, film, dikter).

Utmanarscout 15-19 år
Utmanar1 Utmanarscouterna lär sig genom att ta ansvar för sina projekt, men en vuxen ledare finns som stöd i bakgrunden. Utmanarscouten tar ansvar för att reflektera, både tillsammans och på egen hand. Reflektionerna fokuserar på vad scouterna har lärt sig och hur det påverkar individen. Dokumentationen består både av reflektion kring gjorda erfarenheter och av rapporter från genomförandet (t.ex. till scoutkårens styrelse).

Roverscout 19-25 år
RS1 Roverscouten lär sig genom att ta fullt ansvar i verkliga projekt (t.ex. lägerplanering). Fokus ligger på vad scouterna vill lära sig, därefter formuleras konkreta projekt. Utvärdering efter projekt är en viktig typ av reflektion, men roverscouten reflekterar ständigt över sina upplevelser och sitt beteende.Gruppen arbetar med dokumentation inför, under och efter genomförande av projekt.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7