Att vara scout

Scouting, av engelska scout, ”spejare”, eller scoutrörelsen, är en världstäckande ungdomsrörelse med uttalade mål att hjälpa ungdomar med deras fysiska, mentala och andliga utveckling så att de kan bli konstruktiva medlemmar i samhället.
För oss betyder det att vi tillsammans skapar en meningsfull fritid för barn och ungdomar. En verksamhet där de får lära sig att ta hand om varandra, naturen och världen. Scouting kan vara allt! Det kan vara att tända eld och knyta knopar men det kan lika gärna vara att prata om livsfrågor, se en film eller sjunga en sång tillsammans. Vad som skiljer verksamheten åt är att det vi gör, gör vi med hjälp av scoutmetoden.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7