KFUM-scoutingens historia

100 år av scouting med Den rätta känslan. Visste du att vi har en jubileumsskrift? Den finns att köpa i scouternas shop. Skriften innehåller berättelser och porträtt av människor som varit med att forma vår fantastiska verksamhet.

Sammanslagning av KFUK:s och KFUM:s scoutförbund
Under 50-talet skedde en del förändringar i vårt samhälle. Flick- och pojkskolor började försvinna och man insåg även att det var lättare att involvera föräldrar i verksamheten om flickor och pojkar var aktiva inom samma förbund. Lokalt hade KFUK och KFUM alltid samarbetat. På många håll hade man haft gemensam lokal eller lokaler i samma hus. Detta gjorde att det även innan sammanslagningen varit naturligt med gemensamma ledarkurser och ungdomsaftnar.

Trots detta blev det livliga diskussioner i KFUKs scoutförbund när sammanslagningen fördes på tal. KFUKs scoutförbund var ett starkt scoutförbund med många bra och duktiga ledare och förbundet hade tack vare Alma en bra ekonomi och tanken på sammanslagning väckte en del oro. Frågor som; Kommer vi att helt uppslukas av pojkscout-ledarna? Kommer vi att bli de som kokar kaffe och KFUM-ledarna beslutar? Och varför inte bara samarbeta? uppstod. Samtidigt som en eventuell sammanslagning väckte många frågor så var förbunden medvetna om att en enad rörelse skulle kunna möta samhällets behov på ett bättre sätt.



KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7