Övergångsprocessen

Enskilda medlemmar i förbundet behöver inte göra något alls, utan fortsätter som vanligt och blir medlemmar i KFUM Sverige i och med ett beslut på kårens årsmöte. Kårer behöver fatta beslut om att begära inträde samt ett beslut om ändring i sina stadgar och vid behov även lägga till KFUM i sitt namn.

De krav KFUM Sverige ställer på kårer för att få medlemskap är att ni ska ha stadgar som följer KFUM Sveriges målsättning och värderingar. Detta för den verksamhet som kåren bedriver ska följa de mål och värderingar som finns i organisationen. En stadga som säger att kåren är ansluten till KFUM Sverige, observera att deras juridiska namn fortfarande är KFUK-KFUM Sverige och det är det som måste stå i era stadgar. Scoutförbundet har även tagit fram exempelstadgar som man gärna får använda eller ta hjälp av. Exempelstadgarna och andra dokument finner ni här:

Exempelstadgar
Förtydligande av stadgar
Ansökningsblankett

KFUM Sverige har sagt att de kan godkänna stadgar där scoutkåren fortfarande står som ansluten till KFUK-KFUMs scoutförbund, detta förutsatt att den i övrigt stämmer överens med deras ändamål och målsättning och dylikt. Detta betyder att scoutkåren kan godkänna de nya stadgarna på sitt ordinarie årsmöte och behöver inte kalla till ett extra årsmöte, istället blir det en uppföljning under våren, efter det att kårerna haft sina årsmöten.

Andra saker som måste finns med i ansökan är ett protokoll från antingen ett årsmöte eller ett styrelsemöte där frågan om huruvida ni ska ansöka om medlemskap eller inte behandlas, i protokollet är det viktigt att vara tydlig med hur beslutet blev. Detta behövs för att KFUM Sverige ska kunna säkerhetsställa att föreningen drivs enligt demokratiska principer.

Viktigt är också att det i scoutkårens namn, om så inte redan är fallet, kompletteras med KFUM, heter man sedan tidigare KFUK-KFUM går det bra även om fler och fler föreningar går över till att enbart använda KFUM.

KFUM Sverige kommer att ta kontakt med er om något skulle saknas.

Handlingarna kan scannas och mailas till kansliet på ingrid.greiby@kfum.se, dock skall originalhandlingarna därefter skickas till KFUM Sverige, att: Ingrid Greiby, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm.

Checklista:
– Ifylld och underskriven ansökningsblankett
– Stadgar som säger att kåren är ansluten till KFUM Sverige alt KFUK-KFUMs scoutförbund, fram till nästa ordinarie årsmöte.
– Verksamhetsplan, om sådan upprättats
– Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
– Ett protokoll från årsmöte eller styrelsemöte med beslut om att söka medlemskapKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7