Scoutmetoden

Scouterna har gjort barn och unga redo för livet genom äventyr i över 100 år. Just nu är vi mer än 38 miljoner medlemmar, lägg då till de 70 miljoner medlemmar som är med i YMCA och YWCA så blir scouting inom KFU-KFUM en del av något fantastiskt stort.
Kan man göra vad som helt i scouterna? Ja – nästan vad som helst. Det som gör det till scoutaktiviteter är att vi jobbar med scoutmetoden. Scoutmetoden är en pedagogisk modell med delar som tillsammans blir en helhet. Det är en metod för icke-formellt lärande som genomsyrar scouterna. Scoutmetoden har sju delar:

Learning by doing
LBD Learning by doing, eller lära genom att göra är precis vad det låter som. Det innebär att barn och unga i Scouterna får pröva att göra saker på riktigt, i sitt rätta sammanhang. Den som till exempel själv får bygga en hemsida lär sif det bättre än den som bara får det beskrivet för sig eller som får titta på när någon annan gör det. Samma sak gäller så klart att hugga ved, tända en eld eller att leda en grupp. För oss är det viktigt att scouten själv får uppleva och lära.

Stödjande och lyssnande ledarskap
SLL Scouterna finns till för och leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarnas roll är att alltid finnas till hands, lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och engagemang.

Symboler och cermonier
Cer En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Patrullsystemet
PS Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

Friluftsliv
FL Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Lokalt och globalt samhällsengagemang
GLSA Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

Scoutlag och Scoutlöfte
SS Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva efter. Scoutlagen används som ett verktyg för att reflektera över sina etiska ställningstaganden. Löftet innebär att varje scout uttrycker sin strävan att utvecklas enligt scoutlagens ideal. Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Scoutlagen
En scout söker sin tro och respekterar andras
En scout är ärlig och pålitlig
En scout är vänlig och hjälpsam
En scout visar hänsyn och är en god kamrat
En scout möter svårigheter med gott humör
En scout lär känna och vårdar naturen
En scout känner ansvar för sig själv och andra
Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen
Var redo! – Alltid redo!KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7