Scoutnet

Sedan december 2012 använder KFUMs scoutkårer medlemsregistret Scoutnet för att hantera medlemmar. Scoutnet är ett medlemsregister som vi delar med Scouterna, och i och med vårat samarbetsavtal med Scouterna få scouförbundets kårer sin service och support gällande Scoutnet från Scouternas personal.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7