Trygga möten

Vi ideella ungdomsföreningar får ett stort förtroende av barn som spenderar sin fritid med oss. Därför behöver vi vara modiga och acceptera att det alltid finns en risk för att någonting går snett i våra verksamheter, eller att vi får reda på saker som sker utanför vår verksamhet som gör att barn far illa. Det ställer stora krav på ledarna i föreningslivet, som måste vara medvetna om att övergrepp förekommer och vara beredda att reagera och agera när så sker.

Trygga Möten är ett material som höjer medvetenheten om övergrepp och otrygghet i föreningslivet och i barns liv. Vi arbetar med hur man skapar föreningsverksamhet som är trygg och säker, hur vi som föreningar hanterar otrygghet och kriser när de uppstår, hur man samtalar med barn kring svåra upplevelser och vad man gör när man misstänker att ett övergrepp har begåtts.

Trygga Möten-materialet utvecklades av Scouterna och har sedan länge använts i flera KFUM-föreningar. Sedan början av 2013 samarbetar KFUM Sverige med Scouterna för att vidareutveckla materialet för att passa all föreningsverksamhet i Sverige och sprida det till andra organisationer. Samtidigt arbetar vi inom KFUM för att utbilda i materialet bland våra ledare och chefer.

Behöver du prata om någonting?
Till BRIS 116111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på deras telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Däremot kan du själv behöva rensa i samtalslistan efteråt, om du inte vill riskera att numret till BRIS 116 111 syns bland senast uppringda nummer. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Telefonnumret är 116 111 och telefonen är öppen kl 10-22 alla dagar, utom på onsdagar mellan 13 och 16.
BRIS chatt och mejl – http://www.bris.se/?pageID=327

BRIS Vuxentelefon – 077-150 50 50
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

Undrar du något?

Hör av dig så svarar vi så fort vi kan.
Du är även välkommen att kontakta oss på 08-677 30 00.


KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7