European Staff Conference 2018

European Staff Conference 2018

I September 2018 är det dags för European Staff Conference igen. Temat denna gång är: Listen to your heartbeat – listen to the pulse of YMCA in the past, present, re-think the future.

KFUM Sverige vågar stå upp för allas lika värde

I början av året antog styrelsen för YMCA:s världsförbund ett ställningstagande om anti-diskriminering som KFUM Sverige drev under tre årstid. Men kampen är inte över än. Att våga stå upp för HBTQ+ personers mänskliga rättigheter har länge varit en känslig fråga för YMCA:s världsförbund. Då det i rörelsen ingår länder med helt skilda kontexter, från […]

Läs hela bloggen

Header

Fem mejl om hur du ordnar en skatepark,
fixar en festival, anlägger en parkourpark,
bygger en idrottshall eller bildar ett
ungdomsråd där du bor! Allt du behöver
är en epostadress.

Skriv din epostadress här:

22 Maj 2017 - 31 Maj 2017, Genevé

World YMCAs delegation till WHO möte

Är du intresserad av ungas hälsa eller hälsa i allmänhet? World YMCA bjuder in KFUM ledare med specialintresse för hälsa att delta i World YMCAs delegation vid WHOs (Världshälsoorganisationen) World Health Assembly 22-31 maj 2017. Deltagande vid detta event är en utveckling av World YMCAs Resource Group on Health.


KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7